جهت انجام پیش ثبت نام رایگان، فرم زیر را با دقت تکمیل کنید!

همچنین توجه داشته باشید که پس از تکمیل فرم زیر ، از طریق پیامک نوبت مراجعه حضوری و شماره پیگیری ثبت نام به شماره مادر کودک ارسال خواهد شد.

فرم ثبت نام

  مشخصات کودک

  مشخصات مادر

  مشخصات پدر

  پس از کلیک کردن بر روی دکمه زیر، مدتی صبر کنید تا موفقیت آمیز بودن ثبت نام به شما اطلاع داده شود

  در صورت هر گونه سوال یا مشکل با مرکز پشتیبانی ، واحد انفورماتیک تماس بگیرید.

  شماره تماس پشتیبانی:

  021-28421077

  شماره ی مرکز کرمان:

  034-33355241